חוקרים פרטיים בחדרה | חוקרים פרטיים בחיפה
תחילה נדגיש כי חוקרים פרטיים בחדרה הם אינם שוטרים, הם לא נהנים מכל ההטבות והזכויות של השוטרים. מתוקף היותם חוקרים פרטיים בעלי רישיון הם מורשים לבצע חקירות פרטיות תוך עמידה בנהלי החוק ותקנון האתיקה של המקצוע. חוקרים פרטיים בחדרה רשאים לבצע מעצרים אזרחיים. הם מחויבים בפנייה מיידית אל המשטרה כאשר ישנו חשש לפגיעה באדם מסוים, איומים או כל גורם המהווה סכנה לציבור. גם המחויבות שלהם לדיסקרטיות מלאה ושמירת פרטי החקירה והלקוח בסוד בטלה כאשר ישנה סכנה לפגיעה באדם נוסף.
גם חוקרים פרטיים בחיפה מספרים כי ישנם מקרים בהם אין כל מנוס מפנייה מהירה אל רשויות החוק. האחריות המקצועית מחייבת אותם בדיווח. חוקרים פרטיים בחיפה מתמודדים לא אחת עם מקרים בהם מתעוררות דילמות מקצועיות בהן עליהם להכריע בין המחויבות והנאמנות ללקוח לבין המחויבות לתקנון החוק. חוקרים פרטיים בחיפה מחויבים בפנייה מהירה למשטרה גם כאשר הם נחשפים לפרטים של פשע העתיד להתבצע או עדות בדבר פשע הבוצע בעבר. ללא דיווח החוקר עלול למצוא עצמו מואשם באי מניעת פשע. 

 
 

מדור חקירות ויעוץ בטחוני | רוני נגר: 054-4516106  | mador7@gmail.com