מדור חקירות - שרותים
בגידות

איתור רכוש וחקירות כלכליות

בילוש ומעקבים

מניעת גניבות ומעילות בעסקים

מצלמות סמויות וציוד טכני

מן התקשורת
 

מדור חקירות ויעוץ בטחוני | רוני נגר: 054-4516106  | mador7@gmail.com