בלש פרטי בראשון לציון | בלש פרטי בקריות
פנייה אל בלש פרטי בקריות מתעוררת לרוב עם מצוקות נפשיות לא פשוטות. אל משרדי החוקר פונים הורים אשר מבקשים לאתר את ילדיהם, בני זוג המבקשים לאתר זה את זה, הורה המבקש לברר פרטים אודות בני הזוג של הילדים, איתור נעדרים בחו"ל, איתור חייבים ועוד. כל בלש פרטי בקריות מתמודד מעת לעת עם עבודות מורכבות ומאתגרות. בלש פרטי בקריות אשר עוסק באיתור נעדרים מבסס את עבודתו על רשת קשרים רחבה הפרוסה באזור כולו. הקשרים המקצועיים והאישיים הם שמאפשרים לחוקר להציג תוצאות מהירות.
חקירות אישיות דורשות בראש ובראשונה הקפדה על פרטיות האדם. בלש פרטי בראשון לציון אשר מבצע חקירות פרטיות אישיות, אינו מורשה להעביר מידע לאיש. אם שכרתם בלש פרטי בראשון לציון דעו כי ישנה מחויבות מצדו לשמירה על חשאיות. המידע יועבר אך ורק אליכם. נציין כי החוקר מחויב לדווח לרשויות אודות כל הפרות חוק או מצבים המהווים סכנה לשלום הציבור.  כל מידע אישי אחר אשר מתגלה במהלך החקירה יישאר חסוי לחלוטין. 

 
 

מדור חקירות ויעוץ בטחוני | רוני נגר: 054-4516106  | mador7@gmail.com