חוקר פרטי מאשקלון | חוקר פרטי מהצפון
כל חוקר פרטי מאשקלון יודע כי עבודות חקירה דורשות לעתים נסיעות ארוכות לאיסוף מידע בכל רחבי הארץ, לעתים איסוף המידע דורש גם קשרים עם גורמים מעבר לים או נסיעות לחו"ל. חוקר פרטי מאשקלון אשר מנהל תיקי חקירות כראוי משלב את עבודתו עם שיתופי פעולה מקצועיים, במידת הצורך, הוא ישתף פעולה עם חוקרים פרטיים נוספים. טובת החקירה היא אשר עומדת בראש סדר העדיפויות, כאשר לא נותרים עוד רמזים לבדיקה, חוקר פרטי הגון אינו חושש לפנות להתייעצות עם עמית למקצוע או לשוחח שוב עם העדים הקיימים.
חוקר פרטי מהצפון יוכל לשתף פעולה עם חוקר פרטי מאשקלון גם כאשר השניים אינם מכירים זה את זה. ישנם מקרים רבים בהם חוקר פרטי מהצפון מקבל על עצמו חקירת היעדרות המחייבת חיפושים בכל רחבי הארץ.  חוקר פרטי מהצפון אינו מכיר היטב את אזורי הדרום והמרכז, טובת החקירה מחייבת סיוע של חוקרים נוספים. התגובה המהירה היא שתגדיל את הסיכויים לאתר את הנעדר במהרה, היעדרויות הן לא תחום בו יש מקום לפשרות . 

 
 

מדור חקירות ויעוץ בטחוני | רוני נגר: 054-4516106  | mador7@gmail.com