חוקר פרטי גירושין | חוקר פרטי הוצאה לפועל
 
פירוק קשר נישואין אינו פשוט לאף אחד מהצדדים. גם כאשר שני הצדדים מביאים עמם כוונות טובות, יש לכל אחד מהם זכות מלאה לעמוד על זכויותיו ולקבל את המגיע לו.
מעורבות של חוקר פרטי גירושין חיונית לאיסוף מידע אודות בן הזוג.
במקרים בהם פירוק הקשר נגרם כתוצאה של מקרה בגידה, חוקר פרטי גירושין יוכל לאסוף את המידע הדרוש תוך אספקת ראיות מתאימות להצגה בבית המשפט.
חוקר פרטי הוצאה לפועל נכנס לתמונה במקרים בהם אחד הצדדים אינו עומד במחויבות תשלום דמי מזונות.
אי תשלום מזונות בהתאם להסכם מאפשר פנייה אל ההוצאה לפועל בבקשה לאכוף את חובת התשלום.
חוקר פרטי הוצאה לפועל יפעל לאיתור רכוש ויבחן את היכולות הכלכליות של הנתבע.
פעמים רבות ישנם מקרים של הסתרת רכוש מתוך כוונה להתחמק מתשלומי המזונות.
חוקר פרטי מקצועי לא יאפשר הסתרת רכוש או העברת מידע שקרי.
החוקר מבצע חקירה דומה לחקירה כלכלית ואוסף את כל המידע הגלוי וגם מידע סמוי. אם הנתבע מסתיר רכוש, החוקר הפרטי יאתר אותו. 

 
 

מדור חקירות ויעוץ בטחוני | רוני נגר: 054-4516106  | mador7@gmail.com