חוקר פרטי ברמת גן | חוקר פרטי ברמת השרון
 
כל חוקר פרטי ברמת גן המחזיק ברישיונות הדרושים לעיסוק בתחום מחויב גם בתקנון האתיקה המקצועי. חשוב לציין כי לכל חוקר פרטי ברמת גן חובות וזכויות, ישנם כללים ברורים בדבר הפעולות המותרות לו במהלך החקירה, החוקר אינו רשאי לעשות כל העולה על דעתו בכדי לאסוף מידע אודות חקירה, עליו להישמע לתקנות וחוקים. נדגיש כי חוקר פרטי ברמת השרון או בכל אזור אחר בארץ אינו מורשה לעבור על חוקי המדינה, החוקר אינו מחזיק בסמכויות של שוטר או כל סמכות חוקית אחרת.

את האתיקה המקצועית למדים החוקרים הפרטיים במהלך לימודיהם, לא ניתן לקבל את ההכשרה המתאימה ללא היכרות יסודית עם האתיקה המקצועית בענף. חוקר פרטי ברמת השרון יוכל לעבור את מבחן ההסמכה רק לאחר היכרות יסודית עם כל סעיפי התקנון. בין הסעיפים ישנה גם מחויבות לשמירת סודיות, החוקר אינו רשאי להעביר מידע אשר נגלה לו במהלך החקירה לגורמים נוספים פרט ללקוח. החוקר והלקוח שניהם מקבלים על עצמם חובות וזכויות במהלך כל חקירה פרטית. 

 
 

מדור חקירות ויעוץ בטחוני | רוני נגר: 054-4516106  | mador7@gmail.com