חוקר פרטי בבאר שבע | חוקר פרטי בבת ים
חקירות פרטיות מתבצעות לרוב ללא ידיעת מושא החקירה. חוקר פרטי בבאר שבע אוסף מידע אודות פעילויות אישיות של האדם תוך צילום תמונות ושאר שיטות מעקב. גם החוקר הפרטי המנוסה והטוב ביותר נדרש לפעול על פי אתיקה מקצועית. היכרות עם מגבלות החקירה ונהלי העבודה בענף, היא המפתח לחקירה פרטית מקצועית. חוקר פרטי בבאר שבע יודע כי אין הוא רשאי לעשות כרצונו.
אל השיח מצטרף גם חוקר פרטי בבת ים ומסביר כי ישנן הגבלות על ביצוע החקירות ואיסוף המידע. סטייה מהמגבלות חושפת את החוקר לתביעות ושלילת רישיון. אנשי המקצוע הרציניים אינם מוכנים לקבל על עצמם את הסיכון. כל חוקר פרטי בבת ים יודע כי ישנו איסור מוחלט על התחזות לעובד ציבור, ישנה חובת הצגת רישיון ואין למסור כל מידע אודות החקירה ללא אישור הלקוח. בין החוקר הפרטי והלקוח ישנה מחויבות של סודיות. כמו כן, נדגיש כי מחיר העבודה אינו מותנה בתוצאות החקירה. החוקר אינו רשאי לגבות תשלום נוסף ללא כל הצדקה כתנאי לחשיפת הממצאים. 

 
 

מדור חקירות ויעוץ בטחוני | רוני נגר: 054-4516106  | mador7@gmail.com