האזנות לטלפון | האזנות לטלפון נייד
ראשית, נציין כי האזנות לטלפון אינן לגיטימיות ואין מבצעים אותן ללא אישורים וסיבות מוצדקות. איסוף מידע בניגוד לחוק תוך שימוש בהאזנות טלפוניות אינו חוקי, העבריינים צפויים לעונש. מכשירי הטלפון החדישים הופכים את ההאזנות פשוטות מאוד. אם בעבר היה על החוקר להשתיל מיקרופון או מכשיר הקלטה בתוך מכשיר הטלפון, כיום כבר אפשר לבצע את התהליך כולו מרחוק. מכשירי הטלפון החכמים נגישים מאוד וגם מאוד רגישים. קיימות אפליקציות אפשר מאפשרות האזנות לטלפון מרחוק. בעל המכשיר אינו מרגיש בכל שינוי ואינו מודע כלל להתקנת ההאזנה על מכשיר הטלפון שלו.
האזנות לטלפון נייד פשוטות מאוד לביצוע. אם אתם חושדים כי ישנה האזנה על מכשיר הטלפון שלכם כדאי יהיה למהר להעבירו לבדיקה. האזנות לטלפון נייד משמשות לאיסוף מידע. מעטים מקפידים להימנע מהעברת פרטים חשובים בטלפון הנייד. אם יש לכם חשש כי ישנה האזנה, יש למהר להעביר את הטלפון לבדיקה ולהימנע משימוש בו עד תום הבדיקה המקיפה. כל בלש פרטי בעל יידע מתאים יוכל לבצע בעבורכם את הבדיקות הדרושות. 

 
 

מדור חקירות ויעוץ בטחוני | רוני נגר: 054-4516106  | mador7@gmail.com