מעקב אחרי בני נוער | מעקב אחרי עובדים
על שובבות של נעורים משלמים מחיר כבד, פעמים רבות, בני הנוער אינם מצליחים לחשוב לטווח הארוך ולהכיר במשמעות של המעשים שלהם או בהשלכות. הם מסתבכים עם עבירות סמים, אלימות, גניבות, איומים וגרימת נזק לרכוש, ההורים המודאגים עושים כל שביכולתם בכדי להחזיר את הנערים לתלם ולמנוע מקרים של רישום משטרתי או תיק פלילי עם השלכות עתידיות. מעקב אחרי בני נוער מתבצע לרוב בהנחיית ההורים המבקשים להשגיח מרחוק על הפעילות של הנערים מחוץ לבית. החוקרים מביאים לידיעת ההורים במקרים רבים פרטים קשים על מעורבות הנערים בעבירות קשות וסיטואציות מורכבות. ההתמודדות אינה פשוטה את הידיעה מאפשרת להורים לחפש אחר מסגרת תמיכה וסיוע. נציין כי מעקב אחרי בני נוער כולל גם איתור נעדרים במקרה של בריחה מהבית.

מעקב אחרי עובדים עלול גם כן לערב בני נוער, הצרה עם בני הנוער היא החשיבה הפזיזה. אין הם מכירים בהשלכות של המעשים שלהם בעתיד. גם כאשר נסביר להם שוב ושוב את הדברים, אין באפשרותם להבין את לעומק. מעקב אחרי עובדים המסתיים באיתור גנבות ומעשי מרמה עלול להביא עמו אישום פלילי וכתם לכל החיים. 

 
 

מדור חקירות ויעוץ בטחוני | רוני נגר: 054-4516106  | mador7@gmail.com