חוקרים פרטיים מחיר | חוקרים פרטיים סיפורים
ראשית נציין כי לא קיים מחירון אחיד המשמש את כלל החוקרים, לכל משרד חוקרים פרטיים מחיר משלו. תמחור העבודות מתבצע תוך שימוש בתעריפים שעתיים או תמחור כללי לעבודה. שימו לב, יש להגדיר מראש יחד עם החוקר את שיטת התמחור. לא תרצו למצוא את עצמכם מופתעים בתום עבודת החקירה עם חשבון אותו אין באפשרותכם לשלם. יש לזכור כי לכל משרד חוקרים פרטיים מחיר משלו וכי עבודות חקירה מביאות עמן גם הוצאות נלוות כמו דלק או דמי כניסה לאתרים. משרד חקירות הגון הוא כזה אשר מקפיד להציג בפני הלקוחות מידע מפורט אודות העלויות הצפויות כבר בפגישת הייעוץ הראשונית.
בכל משרד חוקרים פרטיים סיפורים עם סוף טוב לצד סיפורים עם סוף פחות טוב או סוף לא ידוע. חשוב לזכור כי לא ניתן לערוב לתוצאות החקירה, ייתכן כי לאחר חקירה ממושכת לא תהיינה כל תוצאות, אין מדובר במדע מדויק, התשלום בעבור העבודה אינו מותנה בתוצאות. בכל משרד חוקרים פרטיים סיפורים על לקוחות מאושרים לצד לקוחות מאוכזבים. 

 
 

מדור חקירות ויעוץ בטחוני | רוני נגר: 054-4516106  | mador7@gmail.com