מדור חקירות - מניעת גניבות ומעילות בעסקים

מעקב אחר עובדים

אנו מתמחים במעקבים נהגי חלוקה בחברות, מנהלים זוטרים ובכירים, מחסנאים, אנשי מכירות ושיווק, קופאיות ברשתות שיווק, זאת על מנת לאתר גניבות בפועל של מוצרים מהחברה וכן הונאה בדיווח בעניין שעות העבודה והיקף העבודה המדווח- אנו תמיד מופתעים מהממצאים.
 

לקוח סמוי

למשרדנו נסיון רב בהפעלת לקוחות סמויים בארגונים וחברות  על מנת לבדוק את רמת השירות, הידע המקצועי של העובדים , מחדלים שונים, פרצות באבטחת מידע. אנו מגישים דו"ח מפורט כולל צילומים והקלטות לבית העסק אשר ניתן להפיק ממנו רבות לשיפור הרמה הכללית בכל התחומים.
 

הטמעת נהלים

לאחר בחינה וסקר בטחון בחברה או בארגון אנו יוצרים נהלים על מנת לחסום את כל הפרצות אשר נתגלו ולשפר בכך את נהלי האבטחה ההיקפית, שינוע סחורה, אבטחת מידע, בקרות כניסה ויציאה, נהלי קופה ומחסנאים על מנת להגיע למכסימום ההגנה בכל התחומים.
 

מניעת גניבות ומעילות בעסקים

בקרת אבטחה

איבחון והגדרה מחדש על פי הצורך של המיגון הסביבתי בכל בית עסק כגון מצלמות, גדרות וסורגים. בקרות יציאה וכניסה של העובדים ואורחים שונים לתוך המתחם ו/או המשרדים. כמו גם אבטחת מידע, הגישה של גורמים פנימיים וחיצונים למסמכים ומידע רגיש כמו לקוחות וספקים, מכרזים, הנהלת חשבונות.
 

שירותי קב"ט - ממונה בטחון

עצם קיומו של ממונה בטחון ( קב"ט ) בחברה,  מועסק על פי שעות אשר מוגדרות מראש על פי הצרכים לכל בית עסק, גורם לירידה בפחת כמעט באופן אוטומטי. הוא אשר עורך ביקורות פתע בקרב העובדים, מחסנאים, ספקים,.נהגים ועוד, בודק תעודות משלוח, ספירת מלאי אקראית וכן מטפל בכל האירועים החריגים.
 

הפחתת אובדנים - מניעת פחת

השילוב של כל המרכיבים ביעוץ הבטחוני גורם לירידה באובדנים ובפחת ובתוספת משמעותית לרווחים, באמצעות ביקורות פתע של קב"ט, שינוי נהלים, מעקב אחר עובדים ולקוחות, שיפור אמצעי מיגון, אבטחת מידע, תיחקור מועמדים לעבודה - התוצאות ברורות וחד משמעיות.
 
 

מדור חקירות ויעוץ בטחוני | רוני נגר: 054-4516106  | mador7@gmail.com