מדור חקירות - איתור רכוש וחקירות כלכליות

איתור חייבים

לא ניתן להתחיל ו/או להמשיך בהליך משפטי ללא איתור מקום מגורים של חייב, זאת על מנת למסור לו כתבי בית דין ולוודא שקיבלם כחוק, אנו מאתרים אנשים וחייבים אשר נוקטים אמצעים להסתתר על מנת להכביד ולהקשות בתביעות כנגדם.
 

אשראי ללקוחות וספקים

חקירה בגין יכולת הפרעון של לקוחות, יציבותם הפיננסית או אופן התנהלותם של ספקים באספקת סחורות, האם יש לעמוד על המשמר ולא לפתוח פערים גדולים באשראי או שמא ניתן לקחת סיכון מחושב בשל יציבותם של גורמים אלו.
 

מודיעין עסקי

אנו מתמחים בביצוע חקירות בגין מתחרים עסקיים וחברות קשורות, אופן פעילותם, תחומי פעילות, לקוחותיהם, ספקים, תמחור מוצרים, בעלי מניות, תקציבי פרסום, מכרזים ועוד.
 

חקירה טרום התקשרות עסקית

לפני שמספקים סחורה ללקוח או משלמים לספק חדש, אנו בודקים את מידת מהימנותו,
מוסר התשלומים, תביעות משפטיות ועיסוקים בעבר וכן את משקלו הפיננסי על מנת שיהיה ניתן לעקל רכוש ביום פקודה.

 

הרמת מסך

חקירה יסודית ומעמיקה בקרב חברות ופרטיים על מנת לגלות מי המוציא והמביא בחברה, אופן ההתנהלות, תזרים התשלומים, האם יש כאן תרמית מכוונת? מי הגורמים הדומיננטיים מאחורי הקלעים, חקירה תחת כיסוי בקרב עובדים, לקוחות וספקים .
 

איתור רכוש וחקירות כלכליות

חקירות כלכליות לאיתור רכוש 

איתור כתובת מגורים עדכנית, עיסוק בפועל וקשרים בחברות, כלי רכב, ביטוחי מנהלים, סניפי בנק, ביטוחי חייים, נדל"ן בארץ ובחו"ל, קופות גמל והשתלמות ועוד.

 

מדור חקירות ויעוץ בטחוני | רוני נגר: 054-4516106  | mador7@gmail.com